Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

wolezozole
4171 fe91 500
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
wolezozole
4594 36c1 500
Reposted fromgabor gabor
wolezozole
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal
wolezozole
5124 1f39
Reposted fromUcio94 Ucio94
wolezozole
 Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez Ciebie, ale która chce być zawsze z Tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu. 
Reposted fromlovvie lovvie
wolezozole
Wciąż czuję twój zapach na swojej skórze.
Reposted fromniedonaprawienia niedonaprawienia
wolezozole
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana vianonecares nonecares
wolezozole
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
wolezozole
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
wolezozole
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianonecares nonecares
wolezozole
1660 4b63
Reposted fromreylin reylin vianonecares nonecares
wolezozole
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi vianonecares nonecares
wolezozole
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama vianonecares nonecares
wolezozole
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol vianonecares nonecares
wolezozole
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru vianonecares nonecares
wolezozole
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir vianonecares nonecares
wolezozole
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianonecares nonecares
wolezozole
Gdybyś tylko odważył się spotkać ze mną , spotkać na godzinę. Potrzebuję tylko twojej jednej godziny. Wyjaśniłabym ci bez słów czego potrzebuje. Może wtedy chciałbyś zostać dłużej , ale nie pozwoliłabym Ci na to. Potrzebuje od Ciebie godziny , sam na sam. Jednej pieprzonej godziny.
— 99 PANP
Reposted fromnonecares nonecares
wolezozole
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
wolezozole
Nie ma rozstań z godnością, niemal zawsze ktoś jest skrzywdzony, zraniony i kopnięty w dupę, czego skutki ciągną się za nim czasami do końca życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan vianonecares nonecares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl